INFO: 

 

PIE  MUMS - INDIVIDUĀLA  PIEEJA  KATRAM - GRUPĀ 3-6  CILVĒKI !!!
 Nodarbības vada fotogrāfe  Sigita Lapiņa
 Kopumā - 12. nodarbības , 3 stundas katra(ar kafijas/tējas pauzi)
 Jaunu kursu sākums - tūlīt pēc grupas nokomplektēšanas(pieteikties individuāli)
Iespēja mācīties rīta jeb vakara grupā(arī 2.līmenī)                    

 
 Tālrunis uzziņai:  29416683
 E- pasts:
sigit7@inbox.lv

                     

 * TIEK VEIDOTAS ARĪ  FOTOGRĀFIJU ŽANRU UN  DATORAPSTRĀDES APMĀCĪBU GRUPAS !
        Skatīt programmas turpinājumā!     

      * VARIET  MĀCĪTIES  ARĪ  INDIVIDUĀLI  PĒC  ĪPAŠI JUMS  SASTĀDĪTAS   PROGRAMMAS 


           * APMĀCAM ARĪ KOMPAKTO  FOTOKAMERU  LIETOTĀJUS !!!        

   Iespējamos apmācību rezultātus skatīt galerijā  Nr.11 "To var!"

     

  

    PAMATA    FOTOKURSU  PROGRAMMA  

 

                                      1.NODARBĪBA
    Iepazīšanās. Ieskats fotogrāfijas vēsturē. Analogā un digitālā fotogrāfija. Melnbaltās un krāsu fotogrāfijas specifika. Mājas darba uzdevums.

                                       2.NODARBĪBA
  SVARĪGĀKAIS IZTEIKSMES LĪDZEKLIS FOTOGRĀFIJĀ - GAISMA
Gaismas stiprums, daudzums,raksturs,apgaismojums,krāsu temperatūras jēdziens.ISO - gaismjūtības vērtēšanas sistēma. Mājas darbu analīze un uzdevums.

                                         3.NODARBĪBA
 TEHNISKO PARAMETRU LIETOŠNA UN TO NOZĪME FOTOGRĀFIJĀ

Diafragmas atvērums.Asuma iestatīšana(AF un MF).Mājas darbu analīze un uzdevums.

                                          4.NODARBĪBA
 TEHNISKO PARAMETRU LIETOŠANA UN TO NOZĪME FOTOGRĀFIJĀ

Slēdža ātrums.Kustības fotografēšana. Mājas darbu analīze un uzdevums.                                           

                                          5.NODARBĪBA
 TEHNISKO  PARAMETRU LIETOŠANA UN TO NOZĪME FOTOGRĀFIJĀ
  Diafragmas lieluma un slēdža ātruma saskaņošana.Asuma dziļums.Pareizas ekspozīcijas uzstādīšana.Mājas darbu analīze un uzdevums.

                                        6.NODARBĪBA
 SVARĪGĀKAIS IZTEIKSMES LĪDZEKLIS FOTOGRĀFIJĀ- GAISMA
Praktiskā nodarbība - plenērs.Fotografēšana slikta apgaismojuma apstākļos.Mājas darbu analīze un uzdevums.

                                        7.NODARBĪBA
 SVARĪGĀKAIS IZTEIKSMES LĪDZEKLIS FOTOGRĀFIJĀ- GAISMA
Krāsu teorija,tās praktiskā pielietošana.Apgaismojuma organizēšana dažādos žanros.Mājas darbu analīze un uzdevums.

                                           8.NODARBĪBA
 KOMPOZĪCIJAS NOZĪME KADRĀ
Faktūra,forma  un  ritms.Mājas darbu analīze un uzdevums.
                                         
 

                                         9.NODARBĪBA
 PRAKTISKĀ NODARBĪBA - PLENĒRS
Saskatīt unikālo, īpašo arī ikdienā.

                                           10.NODARBĪBA
 FOTOGRĀFIJU  PĒCAPSTRĀDE
Adobe Photoshop programma.Attēla kadrējuma un asuma maiņa, defektu retuša.Mājas darbu analīze un uzdevums.

                                          11.NODARBĪBA
FOTOGRĀFIJU  PĒCAPSTRĀDE
Attēla izmēru, kompresijas maiņa.RAW formāts,fotokopiju izgatavošana, uzglabāšana,noformēšana.Mājas darbu analīze un uzdevums.

                                          12.NODARBĪBA
Fotogrāfa ētika.Kursa beigšanas darbu aizstāvēšana.

 

 

 

  

                               2.LĪMEŅA  FOTOKURSU  PROGRAMMA

                                

                                                       1.NODARBĪBA
FOTOGRĀFIJU  DATORAPSTRĀDE
Rīku josla
Rīki, to nozīmes un praktiskā pielietošana.Vienkāršā retušēšana;objektu,ēnu utt. "noņemšana"un pārvietošana.

                                                      2 NODARBĪBA
FOTOGRĀFIJU  DATORAPSTRĀDE
Attēlu izkropļojumu labošana.

                                                       3.NODARBĪBA
FOTOGRĀFIJU  ŽANRI - PORTRETS
Portrets ar uzstādījumu(studijā/mājas apstākļos); vides portrets;nepieciešamais labu fotogrāfiju iegūšanai;darbs ar modeli.

                                                       4.NODARBĪBA
FOTOGRĀFIJU  ŽANRI - PORTRETS
Praktiskā fotografēšana

                                                       5.NODARBĪBA
FOTOGRĀFIJU  ŽANRI - PORTRETS
Grupu portreti, to specifika;praktiskā fotografēšana

                                                       6.NODARBĪBA
FOTOGRĀFIJU  DATORAPSTRĀDE
Akcija "Painting with Light"
Pārgaismota, mazapgaismota attēla labošana

                                                       7.NODARBĪBA
FOTOGRĀFIJU  ŽANRI - REPORTĀŽA
Šī žanra specifika, galvenie nosacījumi, sižeta veidošana

                                                       8.NODARBĪBA
FOTOGRĀFIJU  DATORAPSTRĀDE
Slāņi(Layers)
Graudainības likvidēšana

                                                       9.NODARBĪBA
  Plenērs - fotoreportāžas veidošana


                                                     10.NODARBĪBA
Melnbaltā fotogrāfija
Specifika,izvēles nosacījumi,krāsu digitālās fotogrāfijas konvertēšana uz melnbalto fotogrāfiju

                                                      11.NODARBĪBA
Fotogrāfiju ierāmēšana, tekstu rakstīšana uz fotogrāfijām, apsveikuma kartiņu veidošana
  

                                                       12.NODARBĪBA
Kursu beigšanas darbu aizstāvēšana. Sertifikātu saņemšana.

 


 

                                                FOTOGRĀFIJU  ŽANRI  
                            APMĀCĪBU  KURSU  PROGRAMMA


  1.NODARBĪBA

Iepazīšanās. Ieskats fotogrāfijas vēsturē. Ievērojamākie dažādu žanru fotogrāfi Latvijā un pasaulē. Mājas darba uzdevums. 

                                                        2.NODARBĪBA

 AINAVAS-1
Iepriekšēja izpēte. Gadalaika, laika, gaismas ietekme. Ūdens fotografēšana  dabā.Mājas darbu analīze un uzdevums.  

                                                        3.NODARBĪBA 

AINAVAS-2
Daba tuvplānā. Makrofotogrāfija. Dārzu fotografēšana. Efektīgi debess attēli.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 

                                                       4.NODARBĪBA 

AINAVAS- 3
Plenērs fotografējot dabā. Mājas darbu uzdevums.  

                                                      5.NODARBĪBA 

ARHITEKTŪRA UN PILSĒTVIDE-1
Pilsētu fotografēšana. Ēku ārskatu,detaļu fotografēšana. Interjera fotografēšana. Mājas darbu analīze un uzdevums.  

                                                      6.NODARBĪBA 

ARHITEKTŪRA UN PILSĒTVIDE-2
Plenērs fotografējot pilsētvidi. Mājas darbu uzdevums.                                        

                                                     7.NODARBĪBA 

DZĪVNIEKI
Dzīvnieku fotografēšanas specifika. Mājdzīvnieku fotografēšana. Savvaļas dzīvnieku fotografēšana. Putnu fotografēšana.
Mājas darbu analīze un uzdevums.

                                                    8.NODARBĪBA 

KLUSĀS DABAS
Kompozīciju uzstādīšana. Klusās dabas kompozīciju apgaismošana; to fotografēšana dabā.
Mājas darbu analīze un uzdevums.
 

                                                    9.NODARBĪBA 

PORTRETI-1
Vides portreti,specifiskie apstākļi to radīšanā. Bērnu portreti. Grupu portreti, to kompozīcija.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 

                                                   10.NODARBĪBA 

PORTRETI-2
Studiju portretu uzņemšana. Iepriekšējais darbs ar modeli. Krāsu un melnbaltie portreti- kopīgais un to galvenās atšķirības.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 

                                                   11.NODARBĪBA 

PORTRETI-3
Darbs ar modeli fotostudijā. 

                                                  12.NODARBĪBA 

REPORTĀŽA
Šī žanra specifika,galvenie nosacījumi.Kursa beigšanas darbu aizstāvēšana; sertifikāta saņemšana.

                                                                             

                           

                          FOTOGRĀFIJU   DATORAPSTRĀDE   
                             APMĀCĪBU KURSU PROGRAMMA

 

                                                   1.NODARBĪBA   

 Iepazīšanās. Ieskats fotogrāfijas vēsturē. Analogās un digitālās fotogrāfijas pēcapstrādes specifika.
Mājas darbu uzdevums. 

                                                   2.NODARBĪBA  

Fotoaparāts – Atmiņu karte – Dators– Attēlu rediģēšanas programmas
Mājas darbu analīze un uzdevums.   
 
                                                   3.NODARBĪBA
 

Adobe Photoshop programmatūra. Rīku logs, to galvenās funkcijas.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 
                   
                                                  4.NODARBĪBA 

Attēlu apgriešana, iztaisnošana, rotēšana.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 

                                                  5.NODARBĪBA 

Attēlu asuma regulēšana. Asināšana,mīkstināšana,atsevišķu detaļu asuma pastiprināšana, asuma radoša samazināšana.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 

                                                 6.NODARBĪBA 

Toņu saskaņošana attēlā, piegaismošana, fona apgaismojuma mainīšana.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 

                                                 7.NODARBĪBA 

Attēla detaļu krāsu uzlabošana.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 

                                                  8.NODARBĪBA 

Kvalitatīva melnbaltā attēla radīšana. Atšķirīgais melnbaltā fotoattēla apstrādē.
Mājas darbu analīze un uzdevums.
 

                                                    9.NODARBĪBA 

Vienkāršā retušēšana.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 

                                                    10.NODARBĪBA  

Attēla izkropļojumu un nepilnību novēršana.
Mājas darbu analīze un uzdevums. 

                                                    11.NODARBĪBA

Graudainības likvidēšana (ar rīku palīdzību, strādājot ar slāņiem).
Mājas darbu analīze un uzdevums. 
                                                                                          

                                                     12.NODARBĪBA 

Kursa beigšanas darbu aizstāvēšana. Sertifikātu saņemšana.

 

 


      APMĀCĪBU  CIKLA  PROGRAMMA  FOTOŽANRAM  
                                             
                                                     PORTRETS                 

Nodarbība Nr.1
      * Kas ir labs portrets?
      * Portretu iedalījums, to galvenās vadlīnijas
      * Kompozīcija portretā, grupu portretos
      * Nepieciešamais tehniskais aprīkojums portretēšanā


Nodarbība Nr.2
     * Iepriekšējs sagatavošanās darbs ar portretējamo(-iem)      cilvēku(-iem)   
     * Kā "atbrīvot" portretējamo
     * Aksesuāri, to nozīme, pielietošana
     * Gaismas akcenti un kvalitāte


Nodarbība Nr.3
     * Praktiskā fotografēšana: "Vides portrets"


Nodarbība Nr.4
    * Portrets studijas apstākļos(gaismošanas shēmas, uzņemšanas leņķi, noskaņas radīšana)
    * Modes fotogrāfija
    * Portreti ar stilista līdzdalību
    * Portretu retuša


 Nodarbība Nr.5
    * Praktiskā fotografēšana: "Portrets studijas apstākļos, mākslīgi   radītā vidē"


  Nodarbība Nr.6
    * Praktiskā fotografēšana: "Konkrētā tēla radīšana portretējamam cilvēkam"
 
 Nodarbība Nr.7
   *  Praktiskajās nodarbībās iegūto fotogrāfiju apskate, analīze, ieteikumi

Katras nodarbības ilgums: 3-3,5 stundas
Maksa par šo apmācību ciklu(7 nodarbībām): 130.00EUR (maksājot par visām nodarbībām uzreiz) jeb 22.00EUR(maksājot par katru nodarbību atsevišķi)


 

                   SLAIDŠOVU/KUSTĪGO  BILŽU  IZVEIDE  UN  TO
                          SAGLABĀŠANA DVD FORMĀTĀ
              Apmācības un praktiskais darbs ar programmu
                                    "Memories on TV"
 
 
 
Nodarbība Nr.1
         * Kas ir labs slaidšovs?
         * Fotogrāfiju sagatavošana ievietošanai programmā(svars, izmēri, tonalitāte)
         * Praktiskais darbs - fotogrāfiju izvietošana atbilstoši slaidšovu principiem
         * Slaidšova parauga demonstrēšana
         * Mājas uzdevums

   Nodarbība Nr.2
         * Iepazīstināšana ar programmu "Memories on TV"
         * Praktiskais darbs - savu fotogrāfiju ievadīšana programmā, to sakārtošana
         * Mājas uzdevuma apskate

  Nodarbība Nr.3
         * Iepazīstināšana ar efektu radīšanas bloku(efekti, kadru pārejas, tekstu   
            pievienošana)
         * Praktiskais darbs efektu blokā
         * Mājas uzdevumu apskate

  Nodarbība Nr.4
        * Iepazīstināšana ar mūzikas montāžas bloku
        * Praktiskais darbs mūzikas montāžā
        * Diska noformēšana
        * DVD ieraksta veikšana
        * Mājas uzdevuma apskate

  Nodarbība Nr.5
        * Radītā slaidšova prezentācija un tā analīze


           Katras nodarbības ilgums: 3-3,5 stundas
Maksa par šo apmācību ciklu(5 nodarbībām): 90.00EUR (maksājot par visām nodarbībām uzreiz) jeb 22.00EUR(maksājot par katru nodarbību atsevišķi)